Kalustetalot Tuotteet Line-sarja

46X71,4X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-lipasto Nro 1 299,00 € (378,00)

46X92,3X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-lipasto Nro 2 369,00 € (458,00)

92X71,4X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-lipasto Nro 3 399,00 € (498,00)

92X92X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-lipasto Nro 4 479,00 € (598,00)

137X71,4X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-senkki Nro 5 559,00 € (698,00)

137X92X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-senkki Nro 6 529,00 € (656,00)

100X165X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-vitriini Nro 7 769,00 € (958,00)

120X76X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-lipasto Nro 1 + L-taso 459,00 € (566,00)

137X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-taso Nro 8 puuovet 429,00 € (538,00)

137X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-taso Nro 9 lasiovilla 519,00 € (648,00)

137X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot

137X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot

183X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot

183X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-taso Nro 13 puuovilla 559,00 € (698,00)

183X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot

183X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot
Line-taso Nro 15 lasiovilla 679,00 € (846,00)

183X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot

183X51,X43cm. (LXKxS)

Lisätiedot